ArtClan Sanatcı Oluşumu ?

ArtClan Sanatçı Oluşumu, sanatçının, yaşadığımız evreni, çevreyi, toplumu, insanları hiçbir ayrım gözetmeksizin anlayarak, gerçeği görerek ve elde ettiği verileri estetik bir tavırla, sanatsal bir amaç ve disiplinle yorumlayıp tekrar insanlığa aktardığına inanır

Yukarıdaki temel felsefeden yola çıkarak, farklı disiplinlerden, toplumlardan, sanatçıları, bir araya getirerek sergiler gerçekleştiren, sanat çalıştayları düzenleyen ve toplumdan aldığını topluma geri kazandırmak için sosyal sorumluluk projeleri yapan bir sanat oluşumudur.

2008 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren grup 2014 yılında kurumsallaşarak ArtClan adını almıştır.

80 li yıllarda İ.D.G.S.A.’da okumuş farklı disiplinlerde çalışan sanatçıların bir araya gelerek oluşturdukları bir sanat ve sanat etkinlik grubudur.

Grup içinde yer alan sanatçılar:

Günseli Toker


(Tekstil-resim-heykel sanatçısı ve küratör)

Hakan Kürklü


(Fotograf sanatçısı ve küratör )

İldem Arabacıoğlu


(Y.End.tas. ve İç Mimar-mixmedya ve enstalasyon sanatçısı– küratör yardımcısı)

Cahide Erel


(Seramik sanatçısı)

Mehmet Özcan


(Fotograf sanatçısı)