ArtClan Sanatcı Oluşumu ?

ArtClan Sanatçı Oluşumu, sanatçının yaşadığımız evreni, çevreyi, toplumu, insanları hiçbir ayrım gözetmeksizin anlayarak, gerçeği görerek ve elde ettiği verileri estetik bir tavırla, sanatsal bir amaç ve disiplinle yorumlayıp tekrar insanlığa aktardığına inanır

Yukarıdaki temel felsefeden yola çıkarak farklı disiplinlerden, toplumlardan sanatçıları bir araya getirerek sergiler gerçekleştiren, sanat çalıştayları düzenleyen ve toplumdan aldığını topluma geri kazandırmak için sosyal sorumluluk projeleri yapan bir sanat oluşumudur.

2008 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren grup 2014 yılında kurumsallaşarak ArtClan adını almıştır.

80'li yıllarda MSGSÜ'de okumuş, farklı disiplinlerde çalışan sanatçıların bir araya gelerek oluşturdukları bir sanat ve etkinlik grubudur.

Grup içinde yer alan sanatçılar:

Günseli Toker


(Tekstil, resim, heykel sanatçısı ve küratör)

Hakan Kürklü


(Sanat koordinatörü )

İldem Arabacıoğlu


(İç Mimar, mixmedya ve enstalasyon sanatçısı)

Cahide Erel


(Seramik sanatçısı)

Mehmet Özcan


(Fotograf sanatçısı)